Voor wie?

We richten ons op de volgende doelgroepen:

Kinderen en volwassenen met een fysieke beperking (vanaf 2014)

  1. Spelers met motorische beperkingen. Dit kan variëren van deelnemers die volledig rolstoelgebonden zijn, tot mensen met een halfzijdige verlamming, een amputatie of enige andere vorm van mobiliteitsbeperking.
  2. Spelers die (partieel) blind zijn.

In termen van medische aandoeningen valt dan te denken aan bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel, been en/of amputaties, multiple sclerose, dwarslaesies, spina bifida, reuma, blindheid of zeer slechtziend. De enige voorwaarde is hierbij dat de deelnemer minimaal 1 hand/armfunctie heeft

Susie DoyensKinderen en jongeren met een mentale beperking (vanaf 2015)

De groep bestaat uit deelnemers die voldoen aan de doelgroepcriteria en -maatstaven van de Special Olympics.

Familie en Vrienden

Ouders, kinderen, broers en zussen en/of vrienden van de deelnemers met een beperking worden ook van harte uitgenodigd om mee te doen aan de clinics om zo het integratie-element van golf te kunnen ervaren.

Clubs

Aangepast golf voor mensen met een beperking, de (potentiële) spelers zelf en de mogelijkheden die er voor hen zijn, is voor veel clubs en hun leden nog nieuw en onbekend terrein. Iemand die een aangepaste swing maakt met een hand of op een been, of vanuit een Paragolfer speelt, is op veel golfbanen nog een uitzonderlijk beeld. De commissies en besturen, de greenkeepers en de PGA pro’s en natuurlijk de leden helpen we graag. We kunnen op de club een demonstratie, een clinic of een voorlichting verzorgen.

Zorgprofessionals

De zorgprofessional heeft kennis van onze doelgroep en de Going4Golf Foundation staat veelvuldig met hen in contact; veel van hen kennen echter de mogelijkheden van het golf nog niet. Met name binnen fysio- en bewegingstherapie, maar ook ergotherapie kan golf enorm bijdragen in een behandeltraject. Op een speelse manier kunnen bijvoorbeeld de sta-functie, de oog-hand-coördinatie, de core-stabiliteit en veelvuldige spierfuncties getraind worden. Sociaal gezien is golf een integratiesport bij uitstek. Men speelt immers tegen de baan, ieder op zijn eigen niveau en eigen tempo, met vrienden of familie. Daarom kan golf ideaal ingezet worden ter sociale (re)integratie. De mentale kracht van een speler wordt gestimuleerd door een succeservaring in het golfspel. Voor spelers die vanuit een Paragolfer spelen is het vaak zo, dat men voor het eerst na jaren weer kan staan. Ongeacht het niveau waarop een speler met een beperking start, als de speler voelt dat hij/zij groeit is dat persoonlijke winst. De zorgprofessionals kunnen deelnemen aan de clinics en voorlichtingen. Zij kunnen via de communicatiekanalen van de Going4Golf Foundation op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het aangepaste golf, zowel organisatorisch en promotioneel, als speltechnisch.

 

Terug_naar_boven